En dag fick jag ett brev från min läkare där jag uppmanades att delta i vissa undersökningar. Jag tänkte, varför inte? Jag har alltid att göra med forskningsöverensstämmelsessidan, så låt oss se hur det är att vara i den mottagande änden som en aktiv deltagare.

Jag är säker på att du är medveten om att vi vid Global Regulatory Services (GRS) fokuserar på regelefterlevnad. Vi ser till att våra kunder följer de föreskrifter, direktiv och standarder som är (eller kan vara) tillämpliga på deras produkt. När det gäller forskningsaktiviteter hanterar vi allt pappersarbete för: studiedesign, utredningsbroschyrer, god klinisk praxis (GCP) etc. Hittills har jag inte haft möjlighet att vara aktivt involverad i forskning som ”patient”. Så nu när jag har deltagit trodde jag att jag skulle dela upplevelsen med dig.

Studien jag har bidragit till är The Fenland Study. Detta tittar på påverkan av kost, livsstil och genetiska faktorer på utvecklingen av diabetes, fetma och andra metaboliska störningar. Studien tittar på 10 000 personer födda mellan 1950 och 1975 från tre regioner i Cambridgeshire: Ely, Wisbech och Cambridge.

Fredagen den 29 november 2013 anlände jag till MRC-enheten på Addenbrooke’s Hospital kl. 07.45. Jag var en halvtimme tidigt så förvånad att studieteamet redan var där! De kontrollerade att jag verkligen var den jag skulle vara och jag undertecknade ett formulär för att officiellt godkänna att delta. Flera gånger under morgonen fick jag veta att jag kunde lämna studien när som helst och att det var mitt val att vara där så att inte oroa mig om jag ville gå iväg. Gå bort, varför skulle jag göra det? Det här var alldeles för intressant och vågar jag säga det, jag hade kul. Det betydde också att jag var ute på kontoret i tre och en halv timme!

Under min bedömning fick jag göra ett antal kroppsmätningar:
Längd och vikt
Ett EKG – för att kontrollera att jag var tillräckligt bra för att gå på löpbandet! (Jag var lättad över att se en fin stadig rytm på utskriften.)
Ultraljud i buken och en DEXA-skanning för att mäta fettnivåer (fett) i kroppen. Till höger är en ”bild” av mitt skelett!

Jag fick också mäta mina fysiska aktivitetsnivåer och diet via en serie frågeformulär och ett löpbandstest för att bedöma mängden energi jag använder när jag går i en kontrollerad miljö. Sedan skickades jag hem med en rörelsesensor på min vänstra handled (liknar en klocka) och en pulsmätare fäst vid bröstet med klibbiga dynor så att forskargruppen kan mäta min vardagliga fysiska aktivitet i sex dagar. Och ja, denna utrustning är vattentät!

Studien lägger stor vikt vid insulinkänslighet (viktigt vid diabetes) så ett blodprov togs vid ankomsten för att mäta glukos och blodfetter (t.ex. kolesterol). Sedan var jag tvungen att dricka en “ofarlig sockerhaltig dryck” och två timmar därefter togs ytterligare ett blodprov för att mäta mitt svar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.