Fieldbus Foundation svenska marknadsföringskommitté (FF SW MC) är mycket nöjd med den framgångsrika start på 2008 års utbildning och marknadsföring. Gruppen grundades i oktober 2007 och har åtagit sig att främja antagandet av Foundation Fieldbus-teknik på hela den svenska marknaden genom en rad olika aktiviteter, inklusive leverantörsutbildningar, rättvist deltagande och seminarier för användarutbildning.

Dagen inleddes med en introduktion till Foundation-teknik och terminologi följt av en serie coachingsessioner med fokus på användning av Foundation-teknik för öppen skalbar integration av data över processtillverkningsanläggningar, leverans av förbättrad affärsinformation och ökad process integritet.

Talare vid seminariet inkluderade Travis Hesketh och Roger Highton från Fieldbus Foundation EMEA-kommittén.

Roger Highton välkomnade mottagandet från de svenska seminariedelegaterna. Kravet på att lära sig mer om Foundation-tekniken har överträffat våra förväntningar och det är ett privilegium att få vara en del av den växande svenska organisationen. Han fortsatte. Efter dessa utbildningar i dag kommer deltagarna att vara mer redo att genomföra sin egen egen företagsutbildning och därmed utbildningen av deras kundbas.

Utbildningen för FF-SW MC-medlemmar

Efter träningsdagen den 5 februari demonstrerade FF-SW MC-medlemmarna flera Foundation Fieldbus-enheter och värdar på en monter vid ‘itf Automationsdager® 2008’ automationsteknikkonferens och utställning som hölls på standard Hotel Globe, Stockholm från 6 -7 februari. Vid det stödjande två dagars konferensprogrammet presenterade Travis Hesketh, vice ordförande Fieldbus Foundation EMEA-kommitté, en uppsats Kan kontrollteknik från Fieldbus Foundation påverka livscykelkostnaderna för processanläggningar? under vilken han demonstrerade de många CAPEX- och OPEX-besparingar som kan uppnås genom implementeringen av Foundation-tekniken.

Otto Erixon, ordförande – var nöjd med gruppens lansering av sina marknadsföringsaktiviteter. Detta har varit en produktiv start på våra planer på att marknadsföra Foundation-teknik i Sverige. Flera slutanvändare, implementerare och leverantörer är redo att ta med sig ett öppet meddelande under de senaste tre dagarna – att Foundation-tekniken tillhandahåller en automatiseringsinfrastruktur för operativ excellens.

Leave a Reply

Your email address will not be published.