Categories
Marketing

Svenska AP-fondernas etiska råd

Sveriges etiska råds första till fjärde AP-fonder har rapporterat om 2008: s framsteg i sitt engagemang med företag som misstänks ha brutit mot de moraliska riktlinjer som styr de fyra fondernas investeringar, framgångsrikt i flera fall.

När det moraliska rådet identifierar ett brott mot konventionen indikerar det ofta att ett företag inte har erkänt ansvaret för incidenter eller att kräva en proaktiv inställning till miljö- och sociala frågor.

Under hela året träffade rådet de flesta företag som det för närvarande är i dialog med över hela världen och diskuterade överträdelserna. företagen rapporteras ha visat ett stort intresse inom Etiska rådets åsikter, och många har tagit de nödvändiga åtgärderna för att snabbt hantera frågorna.

Rådets framgång

Sodexo i Frankrike har framhävts som ett exempel på rådets framgång när det gäller att göra skillnad med nyheter om att Sodexo, efter kontakt med det moraliska rådet, snabbt bildade och genomförde en persons rättighetspolitik efter en händelse vid en flyktingstjärna inom Storbritannien.

Christina Kusoffsky Hillesöy, ordförande för det moraliska rådet, var nöjd med resultaten. “Det är tillfredsställande att försäkra oss om att våra dialoger med företagen är effektiva, vilket företagen ofta övertalas för att kräva åtgärder. Detta tillvägagångssätt för att åstadkomma förändringar och förbättringar kräver tålamod och därför upprättande av ömsesidig respekt och tillit, och kanske en strategi som är kompatibel till den långsiktiga karaktären av de fyra fondernas investeringar och yrkesrelationer. “

Etiska rådets dialoger

Etiska rådets dialoger med företag är en del av en process som inte identifierar överträdelser mot investeringsreglerna. Som ett resultat av vissa har rådet valt att samarbeta med andra investerare för att utvidga sin hävstång och därmed möjligheterna att utöva inflytande. Den sa också att den stöder en rad internationella initiativ som syftar till att öka insynen i företagsrapportering och att marknadsföra företagens sociala ansvar.

Categories
Marketing

Fieldbus Foundation svenska marknadsföringskommitté

Fieldbus Foundation svenska marknadsföringskommitté (FF SW MC) är mycket nöjd med den framgångsrika start på 2008 års utbildning och marknadsföring. Gruppen grundades i oktober 2007 och har åtagit sig att främja antagandet av Foundation Fieldbus-teknik på hela den svenska marknaden genom en rad olika aktiviteter, inklusive leverantörsutbildningar, rättvist deltagande och seminarier för användarutbildning.

Dagen inleddes med en introduktion till Foundation-teknik och terminologi följt av en serie coachingsessioner med fokus på användning av Foundation-teknik för öppen skalbar integration av data över processtillverkningsanläggningar, leverans av förbättrad affärsinformation och ökad process integritet.

Talare vid seminariet inkluderade Travis Hesketh och Roger Highton från Fieldbus Foundation EMEA-kommittén.

Roger Highton välkomnade mottagandet från de svenska seminariedelegaterna. Kravet på att lära sig mer om Foundation-tekniken har överträffat våra förväntningar och det är ett privilegium att få vara en del av den växande svenska organisationen. Han fortsatte. Efter dessa utbildningar i dag kommer deltagarna att vara mer redo att genomföra sin egen egen företagsutbildning och därmed utbildningen av deras kundbas.

Utbildningen för FF-SW MC-medlemmar

Efter träningsdagen den 5 februari demonstrerade FF-SW MC-medlemmarna flera Foundation Fieldbus-enheter och värdar på en monter vid ‘itf Automationsdager® 2008’ automationsteknikkonferens och utställning som hölls på standard Hotel Globe, Stockholm från 6 -7 februari. Vid det stödjande två dagars konferensprogrammet presenterade Travis Hesketh, vice ordförande Fieldbus Foundation EMEA-kommitté, en uppsats Kan kontrollteknik från Fieldbus Foundation påverka livscykelkostnaderna för processanläggningar? under vilken han demonstrerade de många CAPEX- och OPEX-besparingar som kan uppnås genom implementeringen av Foundation-tekniken.

Otto Erixon, ordförande – var nöjd med gruppens lansering av sina marknadsföringsaktiviteter. Detta har varit en produktiv start på våra planer på att marknadsföra Foundation-teknik i Sverige. Flera slutanvändare, implementerare och leverantörer är redo att ta med sig ett öppet meddelande under de senaste tre dagarna – att Foundation-tekniken tillhandahåller en automatiseringsinfrastruktur för operativ excellens.